Disclaimer

Samenstellers en uitgevers van informatie op onze website zijn zich volledig bewust van hun taak zo betrouwbaar mogelijke informatie te verstrekken. Desondanks  kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de aangeboden informatie noch voor schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van de genoemde informatie of de niet beschikbaarheid van de website. Tevens wordt er geen verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden ten gevolge van een bezoek aan een andere website via een link op deze website of anderszins, wordt uitgesloten.

Foto’s en overig beeldmateriaal dat gemaakt wordt tijdens onze activiteiten en evenementen kunnen gebruikt worden voor publicatie. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken via info@getpink.nl

Share Button