Weekkrant 26-04-2013 SSCA:lang leven de liefde

BERGEN OP ZOOM – Migranten praten niet graag over seks en seksuele gezondheid. Wij doen er wel vaak lacherig en soms zelfs flirterig over. Echter een serieus gesprek aangaan; zeker wanneer je met vragen zit, dat gebeurt zelden. Dus was de aanwezigheid van de deelnemers aan de informatie avond Lang leve de Liefde, op donderdag 18 april 2013, des te meer bijzonder. De avond was georganiseerd door de Stichting Surinaamse & Caribische Activiteiten (SSCA) in samenwerking met de GGD West-Brabant. De andere aanwezige hulpinstanties waren het Centrum Jeugd en Gezin (Bergen op Zoom) en de recent opgestarte jongeren gay organisatie GETPink.

De deelnemers van de SSCA informatie avond ‘Lang leve de Liefde’ samen met de hulpinstanties GGD West-Brabant, CJG en GETPink.
foto: De deelnemers van de SSCA informatie avond ‘Lang leve de Liefde’ samen met de hulpinstanties GGD West-Brabant, CJG en GETPink.

Het begrip ‘seksuele gezondheid’ is een breed containerbegrip. Vandaar dat GGD de avond inluidde met de twee stellingen: ‘Zoals wij zijn opgevoed door onze ouders, zo gaat dat niet in Nederland’ en ‘Het is een taak van beide ouders om te praten over veilig vrijen met hun puber’.

De eerste stelling maakte boven verwachting veel los bij de deelnemers. Men vertelde openhartig over de eigen ervaring met cultuurverschil bij het opvoeden van hun kinderen; over wat men als respect beschouwt naar ouders en ouderen toe en over de spagaat waarin men soms terechtkomt als migrantenouder, wanneer men zoekt naar de ‘juiste balans’. Want, “In Nederland is de seksuele opvoeding nu eenmaal anders.” En als migrantenouder trek je telkens een dunne scherpe lijn om het ‘goede’ uit jouw eigen cultuur te behouden ten opzichte van wat je ervaart als de ‘vrije blije en open’ Nederlandse houding.

Bij het bespreken van de tweede stelling bleek dat migrantenouders vaak opener over seks praten met hun kinderen dan de stereotypering het toestaat om te denken. Men voedt hun eigen jongeren zowel passief als actief over seks op. Wat wel misschien een vraag oproept, is de rol van de vader bij de seksuele opvoeding van jongens. Te vaak gebeurt het nog dat jongens over seks ‘op straat’ leren, van het internet en van leeftijdgenoten. Dit is mogelijk een aandachtspunt voor nadere uitwerking.

Een voorzichtige conclusie van de avond is dat hulpgevende instanties zich bewust dienen te zijn van het feit dat migrantenouders anders kijken naar opvoeding en seks. Het is niet, zoals soms (al te gemakkelijk) wordt aangenomen, dat de migrant vanwege cultuur een ‘achterstand’ heeft op de Nederlandse samenleving. De zienswijze is gewoon anders. Klakkeloos aannemen dat migranten achterlopen, leidt alleen tot miscommunicatie. Wanneer beide partijen echter open staan voor elkaar en er voldoende vertrouwen is opgebouwd, dan is dit verschil in zienswijze eenvoudig te overbruggen.

De opkomst van de avond was niet massaal. Maar laten we wel wezen, dit is nog steeds een onderwerp waar een sterk taboe op rust. Ook binnen de huidige Nederlandse samenleving. En de actieve participatie van de aanwezigen, drong de lage opkomst al gauw naar de achtergrond. Belangrijker is dat hulpinstanties bekend raken met de migranten(cultuur) en omgekeerd. Er is contact gelegd. Met de hoop dat migranten steeds gemakkelijker hun weg naar maatschappelijke instanties vinden wanneer zij hulp nodig hebben. Voor degenen die naar aanleiding van deze informatie bijeenkomst meer willen weten, contacteer SSCA gerust via Evita Martina, evita.martina@gmail.com of 06-175 944 95.

Share Button